Info-Systemy

Wypożyczalnia koncentratorów tlenu

Koncentratory tlenu - tlenoterapia domowa

Umowa i zasady dzierżawy



Zasady dzierżawy:
  Wszystkie wstępne formalności załatwicie Państwo na telefon :-)
  Dzierżawiony sprzęt otrzymujecie jako kompletny, gotowy do użytkowania.
Na komplet składa się:
    - Koncentrator tlenu.
    - Kaniula nosowa (cewnik tlenowy - potocznie nazywany "wąsami").
    - Nawilżacz tlenu.
    - Pulsoksymetr (dzierżawiony na życzenie)
    - Fabryczna instrukcja obsługi.
    - Obrazkowa instrukcja: "poradnik wynajmującego"
      (wspomaga szybkie uruchomienie urządzenia we własnym zakresie).
    - Kabel zasilający 230V.

  Nie pobieramy kaucji.
  Aparat dostarczamy kurierem na następny dzień roboczy od złożenia zamówienia
      (w dni robocze, zamówienie do godziny 11-tej)
  U kuriera płacicie Państwo za 1-szy miesiąc dzierżawy oraz za transport w obydwie
      strony, następna wpłata na konto bankowe po 149zł przed
      rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca dzierżawy.
  Miesięczny okres dzierżawy liczony jest od dnia następnego po otrzymaniu aparatu i
      trwa do miesiąca następnego, np od 11-tego tego miesiąca - do 10-go dnia miesiąca
      następnego (dni transportu nie wliczamy do dzierżwy).
  Opłaty transportowej można uniknąć. Wystarczy osobiście odebrać sprzęt.
      w jednym z naszych punktów.
  W przypadku awarii sprzętu dzierżawionego - wymienimy go na inny sprawny.
      Wysyłka kurierem na nasz koszt.
  Istnieje możliwość wykupienia dzierżawionego sprzętu (ustalane indywidualnie).
  W przypadku zwrotu koncentratora tlenu, należy również zwrócić:
      kabel zasilający 230V, fabryczną instrukcję obsługi, poradnik wynajmującego,
      pulsoksymetr (jeśli był wynajmowany).


Umowa:

  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  Umowę można zakończyć w każdej chwili, nie naliczamy żadnych kar umownych
      z tytułu jej wcześniejszego zakończenia.
  Umowa zakłada miesięczne okresy płatności za dzierżawę, płatne z góry.
      Nie mamy krótszych okresów dzierżawy.
  Czas potrzebny na transport, oraz dzień dostarczenia sprzętu - nie wlicza się
      do okresu dzierżawy.
  Umowę może zawrzeć osoba chora lub w jej imieniu - dowolna osoba z rodziny.
  Istnieje możliwość odstąpienia od umowy, pod warunkiem nie używania aparatu
      oraz powiadomienia nas o tym fakcie w dniu otrzymania sprzętu.
      Sprzęt należy zwrócić najpóźniej na następny dzień roboczy.
  Na Państwa życzenie, do dzierżawy koncentratora tlenu - możemy wydzierżawić
      pulsoksymetr (10zł/miesięcznie). Należy tylko pamiętać aby go zamówić wraz
      z koncentratorem tlenu.